Aanbestedingen

Op het gebied van schoonmaakaanbestedingen kan Trainings- & adviesbureau Van Neerven u van dienst zijn op tal van terreinen. Dit kan variëren van een totaal verzorgde aanbesteding waarbij wij u alle zorg uit handen nemen en alles compleet voor u verzorgen tot een bescheiden rol op de achtergrond waarbij wij u enkel als ruggensteun dienen. Denk hierbij b.v. aan het beoordelen van door u aangevraagde offertes of aan het maken van een calculatie welke als referentie kan dienen ter vergelijking van offertes.

Uiteraard zijn vele varianten mogelijk, in goed overleg te bepalen. Voorop moet staan dat de aanvraag helder en duidelijk is en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Pas dan krijgt u offertes welke helder zijn en goed vergelijkbaar. Appels en peren laten zich nu eenmaal moeilijk vergelijken.


Bestekken

U wilt de aanbesteding geheel in eigen hand houden, maar heeft niet voldoende capaciteit om het voorbereidende werk te doen? Geen nood. Ook hiermee kunnen wij u van dienst zijn. Dat kan variëren van het verzamelen van de benodigde gegevens vanaf b.v. tekening tot een volledige inventarisatie van uw gebouw. Uiteraard kan het geheel ook worden aangeleverd op een spreadsheet welke als invulstaat kan dienen bij de offerte-aanvraag. Hierdoor wordt het maken van vergelijkingen vele malen makkelijker omdat opbouw en lay-out voor iedereen het zelfde is.


Belangrijkste voordelen
- Professionele aanpak
- Eenduidig bestek
- Tijdsbesparing


Opleidingen

Ook op het gebied van opleidingen hebben wij het nodige te bieden. Wij hebben o.a. in het pakket:
- Training werkvoorbereiding en werkplanning
- Training tijdcalculatie en offerte
- Training reiniging cleanroom

Uiteraard zijn opleidingen geheel geënt op uw situatie ook mogelijk. Een goede afstemming en gedegen voorbereiding staan dan garant voor het gewenste resultaat.


Advies

Heeft u problemen in de uitvoering van de schoonmaak? Vindt u maar niet de juiste oplossing? Door onze jarenlange ervaring binnen de branche, met name op de werkvloer, en de contacten welke wij hebben met de diverse leveranciers van schoonmaakmiddelen, -materialen en machines zijn wij vaak in staat de juiste oplossing voor uw probleem aan te dragen. Vaak zijn de schoonmaakproblemen waarmee u te maken hebt niet uniek, dus waarom het wiel opnieuw uitvinden.

Maar ook als u denkt aan nieuwbouw is het zinvol om advies in te winnen. Denk hierbij aan glasbewassing, plaatsing werkkasten e.d.

Belangrijkste voordelen
- Probleemoplossend
- Kosten besparend
- Professioneel


Ondersteuning

U heeft uw eigen schoonmaakbedrijf of adviesbureau. U heeft alle kennis in huis welke noodzakelijk is, maar even een capaciteitsprobleem? Ook dan kunnen wij u van dienst zijn. Wij verzorgen graag de calculatie voor de offerte welke u mag uitbrengen, of de calculatie en/of het werkprogramma voor het bestek wat u heeft vervaardigd.

Maar ook het ondersteunen van uw eigen huishoudelijke dienst behoort tot de mogelijkheden.
Belangrijkste voordelen
- Geen leegloop personeel
- Flexibel
- Tijdelijke oplossingen


Inspecties

Op het gebied van kwaliteitsbeheersing en kwaliteitscontrole zijn er legio mogelijkheden. Zo kunnen wij voor u de kwaliteits-metingen verzorgen, maar als u dat te tijdrovend en/of te kostbaar vindt zijn er ook andere mogelijkheden om een goed beeld van de kwaliteit te krijgen. Zelfs een geheel op uw wensen en omstandigheden afgestemd systeem behoort tot de mogelijkheden. Ook bij deze systemen zorgen wij voor een statistisch verantwoorde aanpak.

Waarbij wij stellen dat kwaliteitsbeheersing meer is dan alleen controle.